САМООБМЕЖЕННЯ

Відповідно до частини 7 статті 16 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» кожен Гравець самостійно може обмежити себе в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років.

Для цього особисто необхідно подати письмову заяву Компанії або Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, у порядку визначеному державним органом. Порядок звернення та зразок заяви про самообмеження розміщений на сайті Комісії.

При цьому до заяви необхідно додати копію документа, що посвідчує особу, а також копію облікової картки платника податку (ідентифікаційного коду).

Заява може бути подана у письмовій або електронній формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Відкликання заяви про самообмеження не допускається.

Заява про самообмеження має містити:

1) відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву;

2) відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, стосовно якої встановлюється обмеження, дані документа, що посвідчує особу (найменування документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, в якій видано документ);

3) строк відмови від участі в азартних іграх;

4) дату заяви та особистий підпис заявника (крім звернення, що подається в електронній формі).

Подання заяви Компанії або Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей розглядається як подання заяви всім організаторам азартних ігор на території України.

Компанія або Уповноважений орган негайно повертає заяву фізичній особі для усунення недоліків виключно у разі неможливості ідентифікувати особу, стосовно якої подано заяву.

У разі якщо строк обмеження в участі в азартних іграх у поданій заяві становить менше шести місяців або відсутній, вважається, що така заява подана на строк шість місяців.

Крім вищезазначеного Гравець може бути обмежений у відвідуванні гральних закладів та в участі у азартних іграх Уповноваженим органом за заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників тимчасово до ухвалення рішення суду, але не більше шести місяців у разі:

1) перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище;

2) наявності боргових зобов’язань на суму більш як 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;

3) ухилення особи від сплати аліментів впродовж більше трьох місяців;

4) якщо особа або члени її сім’ї є отримувачами житлової субсидії чи пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

У разі подання заяви про обмеження в ній зазначається обґрунтування необхідності встановлення такого обмеження.

Уповноважений орган не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання заяви від членів сім’ї особи першого ступеня споріднення або законних представників здійснює розгляд такої заяви та за наявності обґрунтованих підстав вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

У разі якщо гравець шляхом участі в азартних іграх завдає шкоду самому собі та/або своїй сім’ї через приведення до тяжкого матеріального стану, такий гравець може бути обмежений в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років за рішенням суду.

Заява про обмеження в участі в азартних іграх може бути подана членами сім’ї першого ступеня споріднення або законними представниками до суду. Рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх передається до Уповноваженого органу з метою його внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Рішення суду про обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, яке набрало законної сили, направляється до Уповноваженого органу виключно судом, який ухвалив таке рішення, з метою його внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Організатор азартних ігор або Уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви про самообмеження або рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.